3 Comments

    • елица

      Таня,много сладко си го написала!От това,което прочетох-“детето”в теб не си е отишло.

    • М.Илиева

      Пропуснатите моменти в живота не са били за лошо, как инак щяха да съществуват Голямото същество и Малкия вързоп! “Всичко с времето си” е най-често употребяваната от мен фраза напоследък! Благодаря на автора, че ни представи малката точица, за мен беше удоволствие!

Leave us a Reply