2 Comments

  • Марияна Георгиева

   Съгласна съм с изводите и посланията, които Албена отправя към младите родители…Напоследък все по – тревожно изследователите отбелязват значението на първите 3-4 години върху речевото/оттам върху цялостното умствено,социално, емоционално и пр./развитие на детето.Дете, на което през първите 3-4 години не са редовно четени приказки, стихове, пети песнички,израства с ограничени възприятийни възможности относно текста…Като човек, който активно се занимава с възприятието на литературния текст от ученици и с възмажностите им за създаване на собствен текст, стигам до тъжни констатации за правотата на горните твърдения…Родетелите по-късно са много сърдити и на децата и на учителите, от които искат непременно 6…,но сигурно са “отсъствали” от леглото на заспиващото дете, когато е трябвало да прочетат вечерната приказка…

  • Дими Илиева

   Позволявам си да се включа тук, макар и не под моя статия, само за да отбележа, че съм изключително съгласна с Вас, Марияна!
   Имаше приятели, които се пошегуваха с мен, когато купих първата книжка на моя 3-месечен син и то не такава за гризане или за игра, а “Косе Босе” на Ран Босилек. Скоро ще стане на 1 година и вече често заспива докато му чета за Неродената мома или Живата вода… Надявам се, освен наа възприятийните му възможности, да повлияя и на отношението му към книгата :)
   Благодаря, че споделихте Вашия опит, той е ценен най-вече за нас – младите родители.

Leave us a Reply