Последвайте ни във Facebook

Актуално ‼️ВАЖНО‼️

‼️ВАЖНО‼️ 13.03.2020 г.

Здравейте, Приятели, Предвид на създалата се извънредна ситуация Детска кухня ВИП бебе въвежда допълнителни мерки за безопасност и превенция. Степента на контрол спазване на личната хигиена, хигиената на работното място, здравословното състояние и изпълнение на дезинфекция на персонал, работни повърхности и автомобили е на най-високо ниво. Всеки ден се провеждат обучения на персонала, проверява се тяхното здравословно състояние. Не се допускат служители на работа с наличие на каквато и да е симптоматика на заболяване.

Поставени са санитарни бариери на всички входове на кухнята майка. Не се допуска влизането на външни лица в обекта. Всички повърхности се измиват, дезинфекцират и допълнително обработват с дезинфектанти на спиртна основа четири пъти през работната смяна. Всички лица в кухнята работят с лични предпазни средства - ръкавици, бонета, маски, калцуни, предни престилки. Дезинфекцията на ръцете на персонала е двустепенна-чрез измиване с антибактериален сапун и последващо третиране с гел на спиртна основа. Всички наши доставчици обслужващи частните ни клиенти работят задължително с ръкавици. Инструктирани са да сведат до минимум личният контакт с клиентите. Ако имате въпроси, искате да изкажете мнение и др., моля използвайте нашите телефони.Те са на ваше разположение всеки ден. Това е с цел тяхната и ваша безопасност.

Автомобилите и кутиите за пренос на храна се измиват и дезинфекцират също с препарати съдържащи алкохол.

Всички използвани препарати и мерките, които сме предприели са съгласувани с въведените изисквания на Министерство на здравеопазването и Българската агенция за безопасност на храните.

За въпроси относно предприетите от нас действия, не се колебайте да се свържете с нас на телефони:

☎️0888 367 367

☎️0887 611 399

I CAN TOO
Вече и салати от детска кухня
Детска кухня вип бебе